Oferty maszyn Maszyny budowlane, przemysłowe, leśle i rolnicze
przypomnij hasło
Jesteś w: OfertyMaszyn.pl > Maszyny przemys?owe > Prasy mechaniczne
Oferty maszyn - Prasy mechaniczne
Maszyna
Rok produkcji
Cena
  • Wolnowski 320x520 mm Wolnowski 320x520 mm
    Prasy mechaniczne 2000 7999 zł.
    Województwo: wielkopolskie
    Data dodania: 2012.07.26
  Szanowni Klienci, je?li szukacie urz?dze? wykorzystywanych w przemy?le, nasz serwis to Pa?stwu u?atwi. W dziale Maszyny przemys?owe mo?na znale?? du?y wybór pras mechanicznych. Zadbali?my o to, by mo?na tu by?o skorzysta? z ofert sprzedawców z ró?nych regionów Polski, a tak?e w zró?nicowanych cenach. Wybór w?a?ciwej oferty z pewno?ci? u?atwi Pa?stwu szczegó?owy opis pras mechanicznych, bowiem ka?da prasa posiada informacj? o cenie, roku produkcji, nazwie producenta, jak równie? dane kontaktowe sprzedawców.