Oferty maszyn Maszyny budowlane, przemysłowe, leśle i rolnicze
przypomnij hasło
Jesteś w: OfertyMaszyn.pl > Maszyny przemys?owe > Urz?dzenia pomiarowe
Oferty maszyn - Urz?dzenia pomiarowe
Maszyna
Rok produkcji
Cena
  • Heraeus Digilance IV Heraeus Digilance IV
    Urz?dzenia pomiarowe 2008 4920 zł.
    Województwo: małopolskie
    Data dodania: 2013.06.03
  Nasz dzia? Maszyny przemys?owe do zaoferowania Pa?stwu sprz?t wykorzystywany w przemy?le w postaci urz?dze? pomiarowych. Dzi?ki nam mog? Pa?stwo zapozna? si? z ka?d? ofert?, która zawiera dok?adny opis, specyfikacj? maszyny, dane dotycz?ce roku produkcji czy nazwy producenta, a tak?e kontakt do osoby sprzedaj?cej. Niektóre oferty zawieraj? dodatkowo aktualne zdj?cia oferowanych przyrz?dów pomiarowych. Dbamy o to, by mieli Pa?stwo dost?p do najlepszych propozycji zakupu maszyn, dlatego starannie selekcjonujemy wszystkie oferty.