Oferty maszyn Maszyny budowlane, przemysłowe, leśle i rolnicze
przypomnij hasło
Jesteś w: OfertyMaszyn.pl > Maszyny przemys?owe > Kraw?dziarki
Oferty maszyn - Kraw?dziarki
Maszyna
Rok produkcji
Cena
 • Grzegorz Gwisdalla zgr 2140MM Grzegorz Gwisdalla zgr 2140MM
  Kraw?dziarki 2014 2952 zł.
  Województwo: dolnośląskie
  Data dodania: 2014.05.19
 • PROD-MASZ ZGR 3140 PROD-MASZ ZGR 3140
  Kraw?dziarki 2014 5166 zł.
  Województwo: śląskie
  Data dodania: 2014.02.11
 • PROD-MASZ ZGR 2140 PROD-MASZ ZGR 2140
  Kraw?dziarki 2014 2952 zł.
  Województwo: lubelskie
  Data dodania: 2014.02.05
 • PROD-MASZ ZGR 4140 PROD-MASZ ZGR 4140
  Kraw?dziarki 2014 11316 zł.
  Województwo: śląskie
  Data dodania: 2013.02.05
 • PROD-MASZ ZWR 2000 PROD-MASZ ZWR 2000
  Kraw?dziarki 2014 9225 zł.
  Województwo: świętokrzyskie
  Data dodania: 2013.02.05
 • PROD-MASZ ZGR 3140 PROD-MASZ ZGR 3140
  Kraw?dziarki 2014 36900 zł.
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Data dodania: 2013.02.05
 • PROD-MASZ ZGR 3140 PROD-MASZ ZGR 3140
  Kraw?dziarki 2014 8610 zł.
  Województwo: wielkopolskie
  Data dodania: 2013.02.05
 • PROD-MASZ ZGR 3140 PROD-MASZ ZGR 3140
  Kraw?dziarki 2014 5166 zł.
  Województwo: zachodniopomorskie
  Data dodania: 2013.02.05
 • PROD-MASZ ZGR 2640 PROD-MASZ ZGR 2640
  Kraw?dziarki 2014 4428 zł.
  Województwo: mazowieckie
  Data dodania: 2013.02.05
 • PROD-MASZ ZGR 2000L PROD-MASZ ZGR 2000L
  Kraw?dziarki 2014 3690 zł.
  Województwo: łódzkie
  Data dodania: 2013.02.05
  Maszyny przemys?owe to dzia? naszego serwisu ofertymaszyn.pl, w którym ka?dy klient mo?e znale?? mnóstwo specjalistycznych urz?dze? u?ywanych w przemy?le. Mamy np. obszern? baz? ofert kraw?dziarek, czyli urz?dze? przeznaczonych mi?dzy innymi do gi?cia blach pod ró?nym k?tem. Dzi?ki nam mog? Pa?stwo zapozna? si? z wieloma ofertami, które zawieraj? dok?adny opis, specyfikacj? maszyny, dane dotycz?ce roku produkcji lub nazwy producenta, a tak?e namiary na osob? sprzedaj?c?. Zapraszamy do prezentowanego dzia?u i ?yczymy owocnych zakupów.