Oferty maszyn Maszyny budowlane, przemysłowe, leśle i rolnicze
przypomnij hasło
Jesteś w: OfertyMaszyn.pl > Maszyny ogólnego u?ytku > Myjki ci?nieniowe
Oferty maszyn - Myjki ci?nieniowe
Maszyna
Rok produkcji
Cena
  W dziale Maszyny ogólnego u?ytku prezentujemy Pa?stwu myjki ci?nieniowe, które maj? szerokie zastosowanie zarówno w domu, ogrodzie, jak w wielu innych miejscach. Celem u?ycia takiej myjki jest utrzymanie pomieszczenia w czysto?ci. Przyrz?d ten, dzi?ki dzia?aniu pod ci?nieniem, w ?atwy i szybki sposób pozwala usun?? nawet trudne zabrudzenia z ró?nych powierzchni. U?ywanie takiej myjki jest bardzo proste, a wykonywana ni? praca przyjemniejsza. W tym dziale znajduje si? lista ofert myjek ci?nieniowych oraz dok?adne opisy i wykazy cenowe oferentów.