Oferty maszyn Maszyny budowlane, przemysłowe, leśle i rolnicze
przypomnij hasło
Jesteś w: OfertyMaszyn.pl > Maszyny przemys?owe > Linie produkcyjne
Thyssen HES 45-30D
Id oferty: 322       Data dodania: 2016.12.22
Typ oferty: sprzedam
Producent/Marka: Thyssen
Model: HES 45-30D
Rok produkcji: 1977
Cena: 42000 zł. (do negocjacji)
Stan maszyny: używana
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie, W?oc?awek
  Zdjęcia maszyny:
Oferta Thyssen
Maszyna HES 45-30D
sprzedam Thyssen
  Opis maszyny:
Linia do wyt?aczania profili na bazie ekstrudera THYSSEN 45-30

Linia jest sprawna, praktycznie do pracy „od zaraz”. Obecnie zdemontowana, pozostawiona do ogl?dzin w hali.
W jej sk?ad wchodz?:
- Wyt?aczarka Thyssen fi 45 mm, d?uga - L/D 30, tym samym bardzo uniwersalna. Na zainstalowanym uk?adzie plastyfikuj?cym przetwarza?a granulat, dryblend i przemia?y PCV. Jej wydajno?? to ok. 35 kg/h. Posiada nap?d typu Schrage firmy Simens, zainstalowany na zewn?trz, tak ?e w ka?dej chwili mo?e zosta? wymieniony na silnik z regulacj? falownikiem,
- Odci?g szczebelkowy g?adki, pi?a tn?ca wychodz?ca od do?u, mo?liwo?? odpylania,
- Posiada elektroniczny pomiar d?ugo?ci odcinanej,
- Magazyn z wywrotnic? ok. 4 m,
- Do zestawu do??czamy zestawu g?owica i kalibrator do produkcji listwy C18. Taki zestaw po wymianie segmentów ?atwo przerobi? na inny rodzaj profilu. Linia by?a remontowana i konserwowana na bie??co (przesz?a dwa remonty generalne). Przed sprzeda?? nie jest malowana.

Thyssen to jedne z najlepszych wyt?aczarek z okresu kiedy budowa?o si? je z za?o?eniem pracy na bardzo wiele lat, zw?aszcza skrzynie przek?adniowe. Nap?d sprawowa? si? dobrze. Teoretycznie mo?na go podmieni? na sterowanie z falownika, my nie widzieli?my jednak takiej konieczno?ci.

Linia zosta?a zdemontowana w listopadzie 2015. Obecnie wytypowana do sprzeda?y.
Osoba kontaktowa: Jerzy Kmie?
Nazwa firmy: PUPH Jurex Sp. z o.o.
Ulica: Krzywa Góra 3
Miejscowość: W?oc?awek
Kod pocztowy: 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Telefon: 601637937